Kuusi asiaa, joita kannattaa välttää musiikkia harjoitellessa

Matti Carter

Haluatko tehostaa harjoitteluasi pianolla tai muulla soittimella? Haluaisitko oppia kappaleita nopeammin ja saada parempia tuloksia? Haluatko välttyä tuloksettomalta tuntikausien harjoittelulta?

On monia virheitä, joita soiton opiskelijat, varsinkin aloittelijat, tekevät harjoitellessaan omaa soitintaan. Näiltä virheiltä voi välttyä, ja on mahdollista säästää paljon aikaa yksinkertaisesti keskittymällä oikeisiin asioihin. Alle on listattu kuusi asiaa perusteluineen, joilta kannattaa välttyä harjoitellessa:

1. Harjoitteleminen ilman suunnitelmaa

Harjoitusaikataulun ja harjoitusmateriaalin suunnitteleminen voi säästää paljon aikaa. Suurin osa ihmisistä eivät koskaan mieti tätä asiaa etukäteen, vaan aloittavat harjoittelun ilman suunnitelmaa. Päästyään puoleen väliin harjoituksia, he huomaavat kuluttaneensa liian paljon aikaa johonkin yksittäiseen asiaan, minkä seurauksena aikaa ei enää ole suorittaa loppuun päivän jäljellä olevia harjoituksia.

On paljon paremmat mahdollisuudet saada tehdyksi mitä haluaa suunnittelemalla etukäteen mitä ja milloin aikoo harjoitella. Suunnitteleminen motivoi harjoittelemaan paremmin, koska se antaa aikarajan harjoitusten loppuun suorittamiselle. Kun alkaa toteuttamaan suunniteltua harjoitusaikataulua, tuloksia syntyy nopeammin, koska asetetut aikarajat pakottavat harjoittelemaan tehokkaammin.

2. Soittaminen väärässä rytmissä

Yksi kaikkein tärkeimmistä soiton harjoittelemiseen kuuluvista seikoista on soittaminen oikeassa rytmissä. Kun oppii soittamaan hyvin rytmissä, on jo askeleen edellä useimpia aloittelijoita. Jopa yksinkertaisen kappaleen soittaminen oikeassa rytmissä voi olla vaikeaa aluksi, minkä vuoksi rytmissä soittamiseen kannattaa panostaa paljon nimenomaan soiton opettelemisen alkuvaiheissa.

Metronomin käyttö on mainio tapa kehittää rytmissä soittamista, ja se on suositeltava työkalu kaikille, jotka haluavat oppia soittamaan soitintaan hyvin. Aloittamalla matalasta temposta ja nostamalla pikkuhiljaa tempoa nopeammaksi on tehokas tapa kehittää omaa nopeuttaan. Kun on harjoitellut metronomin kanssa, on paljon helpompi soittaa oikeassa rytmissä myös ilman metronomia. Jopa kokeneet soittajat tarvitsevat metronomia harjoitellessaan vaikeita kappaleita.

3. Liian moneen asiaan keskittyminen samaan aikaan

Nyrkkisääntönä on se, että harjoitellessa on hyvä keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Jos yrittää keskittyä liian moneen asiaan kerrallaan, tai soittaa läpi liian vaikeaa materiaalia liian aikaisin, on todennäköistä, ettei tule edistymään kovin nopeasti. Harjoitellessa saattaa törmätä vaikeisiin kappaleisiin, joita on pakko jakaa pienempiin osiin alussa. Asioiden yksinkertaistaminen, osiin jakaminen ja harjoitussuunnitelman tekeminen tekee harjoittelusta suoraviivasempaa, mikä auttaa keskittymään yhteen asiaan kerrallaan.

4. Huolettomasti/ epätarkasti harjoitteleminen

Harjoitellessa on tärkeää soittaa aina oikeat sävelet ja käyttää oikeita sormituksia. Kannattaa välttää huolettomasti harjoittelemista, ja valmistautua koko ajan pääasiassa siihen, että hallitsee ja osaa esittää kappaleen myöhemmin. Jos harjoittelee huolettomasti ja epätarkasti, on todennäköistä että myös esiintyy samalla tavalla. Lisäksi jos asiat opettelee väärällä tavalla, niitä on vaikea oikoa myöhemmin, joten kannattaa harjoitella oikein alusta lähtien.

5. Harjoitteleminen epäsäännöllisesti

On suositeltavaa harjoitella säännöllisesti, ja välttää pitkiä taukoja soittamisesta. On paljon parempi harjoitella esimerkiksi puoli tuntia päivässä kuin kolme tuntia kerrallaan joka kuudes päivä. Varsinkin harjoittelee uutta kappaletta alusta, kannattaa soittaa sitä vähintään joka toinen päivä, jotta aiemmin opittuja asioita ei unohda. Päivittäinen harjoitusaikataulu tekee myös hyvää itsekurille.

6. Vääriin asioihin keskittyminen

Harjoitellessa on niin monta asiaa joihin voi keskittyä, että on helppo ajautua pois tehokkaimmalta polulta. Yleinen virhe on aloittaa harjoittelemaan jotain liian vaikeaa kappaletta mihin ei vielä ole teknisesti valmis. Asioita kuuluu lähestyä askel kerrallaan, eikä hypätä suoraan vaikeampaan kohtaan. Monet turhautuvat tai jopa luovuttavat harjoittelun, koska eivät saa tuloksia syntymään kappaleissa, jotka ovat yksinkertaisesti liian vaikeita heille sillä hetkellä.

Toinen virhe on yrittää tulkita hienosti jotain kappaletta, mitä ei osaa soittaa teknisesti vielä ollenkaan. Kappaleen teknisesti osaaminen antaa edellytykset harjoitella kappaleen tulkitsemista, joten ennen kappaleen tulkintaan tutustumista on hyvä saada jonkinlainen tekninen pohja soittamiselle. On erilaisia lähestymistapoja siihen, miten jonkun kappaleen tulkintaa kannattaa lähestyä, ja joskus saattaa olla hyvä tutustua tulkintaan jo ennen kappaleen opettelua. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kappaleen osaisi esittää heti sillä tavalla. Etenkin aloittelevan soittajan kannattaa panostaa aluksi enimmäkseen hyvän teknisen pohjan rakentamiseen ja rytmissä pysymiseen, ja huolehtia tulkinnasta vasta sen jälkeen.

Kun oppii soittamaan kappaleesta jonkun osan hyvin, samaan osaan ei enää kannatta kuluttaa lisää aikaa. Ei kannatta jäädä toistamaan esimerkiksi kappaleen alkua uudelleen ja uudelleen, jos tämä osa on jo hyvin hallussa. Tämä tuhlaa paljon aikaa ja energiaa. Sen sijaan kannattaa siirtyä suoraan siihen kohtaan, mitä ei osaa vielä soittaa. Kappaleen alun voi kerrata lopuksi, kun koko kappale on hallussa.

Musiikin opettajalta voi saada hyviä neuvoja kappaleiden harjoittelemiseen ja asioiden oikeassa järjestyksessä tekemiseen. Kannattaa opetella harjoittelemaan oikein alusta lähtien, jottei asioita tarvitse muokata jälkeenpäin. Harjoitusaikataulu kannattaa suunnitella tehokkaasti, ja kirjanpitäminen harjoittelukerroista on hyvä tapa pysyä tietoisena oman soittonsa etenemistahdista.