Seitsemän syytä, miksi soittotunneilla käyminen kannattaa

Matti Carter

Mitä eroa on soittotunneilla käymisellä ja yksinopiskelulla? Miksi soittotunneilla käyminen on tehokkaampi vaihtoehto kuin yksinopiskelu? Mitä kaikkea soittotunneista voi saada irti? 

Nämä kysymykset pyörivät usein mielessä silloin, kun on aloittamassa jonkun soittimen harjoittelua ja harkitsee soittotunneilla käymistä. Soittotunneilla käyminen, ja etenkin hyvän opettajan kanssa oppiminen, on usein tehokkaampi ratkaisu kuin yksinopiskelu. Alle on listattu seitsemän syytä, miksi tunneilla käyminen kannattaa:

1. Uusien asioiden yksinopiskelu on aikaa vievää ja työlästä

Ensinnäkin uusien asioiden selvittämiseen menee paljon aikaa, jonka jälkeen niitä pitää myös harjoitella. Yksinopiskelija toimii itse omana tuomarinaan, eikä luultavasti osaa arvioida omaa soittoaan yhtä hyvin kuin opettaja. Tämän vuoksi opettajan kanssa voi säästää paljon aikaa.

Soittotunneilta, ja etenkin hyviltä opettajilta, voi saada kaikki tarvitsemansa tiedot ja taidot ilman että joutuu käyttää turhaa aikaa niiden etsimiseen. Opettajalta voi saada vastauksia kysymyksiin, joiden yksin ratkaisemiseen voi mennä paljon enemmän aikaa ja yritystä. Opettajalta saa myös vinkkejä siihen, miten itsenäisen harjoittelun laatua voi kehittää. Hyvät opettajat ymmärtävät, mikä on oppilaan kehittymisen kannalta parhaaksi juuri sillä hetkellä.

2. Yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen ei ole nopein tapa edetä soittamisessa

Vaikka yksinopiskelun avulla kehittyminen onkin mahdollista, prosessi kestää yleensä kauemmin kuin opettajan kanssa, ja asiat opitaan usein virheellisellä tekniikalla tai väärässä järjestyksessä. Yksinopiskelijalla ei ole ketään ohjaamassa tätä takaisin oikealle polulle, jos tämä eksyy matkan varrella. Paras tilanne on se, että saa opetusta ja mentorointia hyvältä opettajalta, jolloin itsenäinen harjoittelu muuttuu suoraviivaisemmaksi ja tehokkaammaksi, ja asiat opitaan oikeassa järjestyksessä.

Internetistä voi etsiä opetusvideoita, joiden informaatio saattaa olla laadukasta, mutta koska informaatio on julkista ja tarkoitettu tuhansille ihmisille samaan aikaan, se ei välttämättä ole oikea aihe oppilaalle juuri sillä hetkellä. Tämä onkin suuri oppitunneilla käymisen etu – opettaja voi tutustua oppilaaseen ja opettaa asiat hänelle yksilöllisesti.

3. Soittotunnit auttavat sosialisoimaan 

Ryhmätunneilla voi tutustua erilaisiin ihmisiin ja saada uusia muusikkoystäviä. Opettajien avulla voi saada uusia kontakteja ja esiintymismahdollisuuksia, mitä yksinopiskelun kautta on vaikea saada. Hyvät musiikinopettajat usein tuntevat ihmisiä musiikkialalta, ja tällainen opettaja voi suositella oppilastaan muille alalla toimiville henkilöille, ja näin ollen luoda uusia mahdollisuuksia oppilailleen. 

4. Soittotunnit kehittävät esiintymistaitoja

Soittotunneilla käyminen antaa mahdollisuuden esittää kappaleitta opettajalle tai muille ryhmän oppilaille. Opettaja voi myös antaa oppilaalle vinkkejä esiintymiseen parhaan esityksen saavuttamiseksi. Musiikkikoulut järjestävät oppilailleen usein myös konsertteja, joissa esiintymistä voi harjoitella.

5. Soittotunneilla käyminen kehittää suunnittelutaitoja

Harjoitusaikataulu on suunniteltava hyvin, jotta ehtii tekemään soittoläksyt seuraavaan oppituntiin mennessä. Harjoitusaikataulun suunnittelu on lähtökohta siihen, että soittotaito kehittyy tehokkaasti eteenpäin, koska se auttaa keskittymään yhteen asiaan kerrallaan, ja tehostaa ajankäytön laatua.

6. Soittotunneilla käyminen kehittää itsekuria, pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä

Soiton kehittyminen voi kestää kauan, ja sitä harjoitellessa on helppo turhautua. Hyvä opettaja osaa pitää oppilaan motivoituneena läpi koko prosessin, jolloin turhautuminen muuttuu innoksi. Hyvä opettaja osaa myös pitää oppilaan kärsivällisenä, jottei tämä kyllästy harjoittelemiseen.

Hyvin suunnitellusta harjoitusaikataulusta kiinni pitäminen vaatii itsekuria, ja itsekuri kehittyykin aivan uudelle tasolle, kun käy soittotunneilla. Itsekuri on tärkeä ominaisuus, josta on hyötyä sekä musiikissa että muilla elämän osa-alueilla.

7. Soittotunneilla käyminen vaikuttaa positiivisesti mielialaan ja kasvattaa itseluottamusta

Soittotunneilla on tutkitusti positiivinen vaikutus ihmisten mielialaan. Ne saavat oppilaat rentoutumaan ja keskittymään tarkemmin. Soittotunteja voi melkein verrata terapiaan, ja niiden vaikutus oppilaaseen voi olla samantapainen.

Kannustava opettaja voi auttaa kasvattaa oppilaan itseluottamusta. Itseluottamus kehittyy, kun oppilas onnistuu soitossaan ja pääsee eteenpäin. Myös esiintymisellä on positiivinen vaikutus 

© Pianotunnit Tampere