Yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

Tervetuloa Pianotunnit Tampereen (jäljempänä “PT”) Internet-sivustolle www.pianotunnittampere.fi (jäljempänä “Sivusto”). Tällä sivustolla noudatetaan seuraavia yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä “Käyttöehdot”):

Kirjautumalla Sivustolle hyväksyt sivuston Käyttöehdot sekä kaikki sovellettavat lait ja säädökset, ja hyväksyt olevasi vastuussa toimimaan sovellettujen lakien, määräysten tai säädösten mukaan. Jos et hyväksy näitä ehtoja, Sivustolle kirjautuminen on kielletty.

2. Immateriaalioikeudet

Sivusto sisältää tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Sivuston omistusoikeus sekä kaikki muut Sivustoon ja sen sisältämään aineistoon liittyvät oikeudet kuuluvat PT:lle. Sivuston sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen tai jakaminen ilman PT:n erillistä lupaa on kielletty.

3. Linkit ulkopuolisiin sivustoihin

Sivusto sisältää linkkejä kolmannen osapuolen sivustoihin (jäljempänä “Linkitetyt sivut”). Linkitettyjen sivujen käyttö siirtää käyttäjän pois sivustosta. PT ei hallinnoi Linkitettyjä sivuja eikä ole vastuussa Linkitettyjen sivujen materiaaleista, linkeistä, muutoksista tai päivityksistä. PT ei ole vastuussa siitä, jos Linkitetty sivu ei toimi oikein. Linkitetyllä sivulla kävijä on vastuussa noudattamaan Linkitetylle sivulle säädettyjä käyttöehtoja.

4. Ulkoiset linkit tähän sivustoon

PT:n on hyväksyttävä linkitys tähän sivustoon etukäteen kirjallisesti. PT pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää linkit, jotka on sijoitettu PT:n harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi aiheuttaa haittaa PT:lle.

5. Käyttäjän antamat tiedot

Mikäli käyttäjä välittää PT:lle henkilötietoja, käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat tiedot. Käyttäjä hyväksyy, että hänen antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä PT:n toimesta henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin rekisteriselosteen mukaisesti.

6. Tietoturva

PT pyrkii tarjoamaan Sivustolla mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Sivuston toimintaa häiritsevää ohjelmaa tai laitetta, tai häiritä tai käsitellä Sivuston toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa virusten, ajastettujen häiriöohjelmien tai muiden Sivuston rakenteeseen vaikuttamaan pystyvien osien sisältävän aineiston sijoittaminen Sivustoon.

7. Sivuston muutokset

PT:llä on oikeus muuttaa Sivuston osia, korjata Sivustolla ilmenneitä virheitä, tehdä muita muutoksia Sivustoon ja Sivustossa tarjottaviin palveluihin sekä poistaa käytöstä Sivuston osia. PT:llä on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen, Sivuston osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

PT pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja.

8. Vastuu

PT tekee parhaansa, että Sivusto ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ilmanhäiriöitä. PT ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikävirheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, eikä tiedon muuttumisesta tai katoamisesta. PT vastaa Sivustolle itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön ja verkkopalveluun, mutta ei miltään osin takaa verkkopalvelun toimintavarmuutta.

PT ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, jotka johtuvat Sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka PT:lle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. PT ei
myöskään ole vastuussa mistään Sivuston sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä. PT:n vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

9. Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos PT ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa.